O Bożej delikatności

więcej
Paweł Krupa OP
30.08.2014 09:26
Pan Bóg lojalnie nas uprzedza, że On wybrał dla siebie drogę ludzkiego życia, żeby nas Zbawić. Jeżeli my za Nim chcemy pójść, to jest to jedyna droga, bo On nią przeszedł.

Lekcja bogacenia się - Mt 25, 14-30

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
30.08.2014 07:52
Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana.

Nie ma grzechów lekkich - Mk 6, 17-29

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
29.08.2014 07:24
Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.

Zbawienna niepewność - Mt 24, 42-51

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
28.08.2014 07:15
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Choroba duszy stara jak świat - Mt 23, 27-32

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
27.08.2014 06:58
"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości."

Zaproś Jezusa i Maryję - J 2, 1-11

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
26.08.2014 07:00
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja".

Współczesna choroba duszy - Mt 23, 1. 13-22

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
25.08.2014 07:14
Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami: "Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.

Poznaj Boga, a uwierzysz - Mt 16, 13-20

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
24.08.2014 08:29
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"

Najlepszy i jedyny Nauczyciel - Mt 23, 1-12

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
23.08.2014 07:41
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".

Sługa - to jest "ktoś"! - Łk 1, 26-38

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
22.08.2014 07:00
Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?