Poznaj Boga, a uwierzysz - Mt 16, 13-20

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
24.08.2014 08:29
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"

Najlepszy i jedyny Nauczyciel - Mt 23, 1-12

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
23.08.2014 07:41
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".

Sługa - to jest "ktoś"! - Łk 1, 26-38

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
22.08.2014 07:00
Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

Źli też będą w Niebie - Mt 22, 1-14

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
21.08.2014 07:21
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: "Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawi ucztę weselną swemu synowi.

Bóg nie jest biznesmenem - Mt 20, 1-16a

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
20.08.2014 07:00
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Niby bogaci, a biedni - Mt 19, 23-30

więcej
Mieczysła Łusiak SJ
19.08.2014 07:28
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego".

Miłość to coś więcej niż dobroć - Mt 19, 16-22

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
18.08.2014 07:41
Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: "Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?"

Miłość nie zna granic - Mt 15, 21-28

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
17.08.2014 08:17
Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha". Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Dobrze jest być dzieckiem - Mt 19, 13-15

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
16.08.2014 07:57
"Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie".

Niebo jest nasze - Łk 1, 39-56

więcej
Mieczysław Łusiak SJ
15.08.2014 06:39
"Tęsknotą gnani Boży Cyganie, bezdomni, ale szczęśliwi. Wieczność nam kroki odmierza. Nasze jest Niebo, Niebo ogromne, innego domu nie mamy" - głosi pewna piękna piosenka.

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?